νομιμότητα

Καθήκον πίστης προς τον εργοδότη, καθήκον πίστης προς την νομιμότητα. Το νόμιμο, άρα το ηθικό

Συνταγματικά και νόμιμα οι εργοδότες θα μπορούν να χρησιμοποιούν στα δικαστήρια, στοιχεία που είναι καταγεγραμμένα στον σκληρό δίσκο των υπολογιστών των εργαζόμενων, αφού οι εργαζόμενοι…