νοσοκομεία

ΟΕΝΓΕ: Κύριε πρωθυπουργέ, ακούστε μας επιτέλους

«Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνετε, οι κλίνες ΜΕΘ έχουν αυξηθεί από 557 πριν την επιδημία σε 775. Δεδομένου ότι η αναλογία ιατρονοσηλευτικού προσωπικού ανά κλίνη ΜΕΘ είναι 4:1, για τη λειτουργία των 220 επιπλέον κρεβατιών χρειάζονται 880 μόνιμοι γιατροί και νοσηλευτές. Κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει.»

Βελτιώνεται η κατάσταση στην Yγεία: Ένα επικίνδυνο και αναληθές κυβερνητικό αφήγημα

Η κυβέρνηση μπορεί να διακηρύττει ότι η κατάσταση βελτιώνεται και να δεσμεύεται για «κάλυψη» των ανασφάλιστων, αλλά «ψαλιδίζει» τον προϋπολογισμό για την Υγεία

Κρατική λεηλασία στα αποθεματικά των νοσοκομείων

Η λεηλασία αυτή στην, ήδη χτυπημένη αγρίως από τα μνημόνια, δημόσια Υγεία, έρχεται την ώρα που εοιμάζεται να ψηφιστεί η νέα επίθεση σε ό,τι έχει απομείνει από κάθε έννοια κοινωνικής ασφάλισης.