Οίκος Τυφλών

Διεκδικώντας το φως: Ο αγώνας των τυφλών τη δεκαετία του ’70

Οι τυφλοί μαθητές και οικότροφοι του ιδιωτικού φιλανθρωπικού συλλόγου Οίκος Τυφλών καταλαμβάνουν το ίδρυμα και απαιτούν νομοθετικά μέτρα, εδώ και τώρα! Ήταν 2 Μαΐου 1976 Με σύνθημα “ψωμί, παιδεία και όχι επαιτεία”, οι εξεγερμένοι έρχονται σε σύγκρουση με το πολιτικό, οικονομικό και θρησκευτικό κατεστημένο της εποχής.