οπτικές τέχνες

«Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και Οπτικές Τέχνες», στο Metropolitan Museum of Art, Νέα Υόρκη

Η επιλογή των έργων εστιάζει στην επίδραση που είχε ο πόλεμος στις οπτικές τέχνες και στο πώς οι καλλιτέχνες αναπαρέστησαν τη φρίκη και είναι οργανωμένη χρονολογικά, ξεκινώντας από το ξέσπασμά του και φτάνοντας μέχρι και μια δεκαετία μετά την εκεχειρία.

Aldebaran | Contemporary Photography Hub: Welcome to the Bull’ s Eye

Το Aldebaran | Contemporary Photography Hub επιδιώκει μια ευρεία συνάντηση φωτογράφων, καλλιτεχνών, θεωρητικών, συγγραφέων, εκδοτών, επιμελητών, ακαδημαϊκών και ερευνητών από διαφορετικά πεδία, με διαφορετικές αισθητικές και ιδεολογικές καταβολές.