Ο Κάφκα στην ακτή

Ο Κάφκα στην ακτή, του Haruki Murakami

Ένα αγόρι συναντάει έναν γέρο. Συνδέονται μέσα από μια ιστορία μύθου και παραμυθιού, η οποία μάς αποκαλύπτει την ολότητα και την περιπλοκότητα της ανθρώπινης ύπαρξης, και την ίδια στιγμή την απλότητά της.