Παρασκευάς Καρασούλος

Παρασκευάς Καρασούλος: “Το πρώτο ενικό πρόσωπο πέρασε, πια έχει μεγάλη σημασία να μιλήσουμε για τον «άλλον»”

Όλοι βέβαια γνωρίζουν τον Παρασκευά Καρασούλο ως έναν προικισμένο στιχουργό της γενιάς του και αρκετοί ως έναν εξαιρετικά πολυπράγμονα άνθρωπο, κυρίως ως ιδρυτή και διευθυντή…