πεντάμηνα

Κατασκήνωσαν στο Υπουργείο Εργασίας οι εργαζομένοι στα πεντάμηνα

Απαιτούμε με τον αγώνα μας ανοιχτά και μέχρι τέλους να καταργηθούν τώρα τα άθλια προγράμματα του μισού μισθού, της δουλειάς για λίγο, των εργατικών ατυχημάτων και του εργασιακού μεσαίωνα. Ίση αμοιβή για ίση εργασία, με πλήρη εργασιακά δικαιώματα!

Κινητοποίηση εργαζόμενων στα πεντάμηνα στις 9/12: προσυγκέντρωση 11.30 Ομόνοια και πορεία στο Υπουργείο Εργασίας

Μόνο η ψευδαίσθηση ότι μπορούμε να στηριχτούμε σε αυτούς που ευθύνονται για την κατάστασή μας μπορεί να μας σταματήσει. Ο κοινός αγώνας πενταμηνιτών, μονίμων και ανέργων θα είναι νικηφόρος!