πλατεία Συντάγματος

Όταν (θρασίμια και πρόσφυγες) σφίγγουν το χέρι

Αυτή τη φορά οι φοιτητές μαζί τους είχαν ρουχισμό και άλλα είδη πρώτης ανάγκης. Όχι σκουπίδια, πάντως ,όπως την άλλη φορά που επισκέφτηκαν το γραφείο του πρύτανη.

Στο πεζοδρόμιο της Ελλάδας, στα πόδια της Ευρώπης

Από τις 19 Νοέμβρη βρίσκονται διαμαρτυρόμενοι -και κατά τη διάρκεια της νύχτας- 300 περίπου Σύριοι πρόσφυγες στην πλατεία Συντάγματος, στο πεζοδρόμιο απέναντι από το Κοινοβούλιο. Αναδημοσιεύουμε εδώ την πολύ ωραία δουλειά – ανταπόκριση με κείμενο, βίντεο και φωτογραφίες της διαμαρτυρίας από τον ιστότοπο the cricket.