ποιητής

Πωλ Ελυάρ. Ο μεγάλος επαναστάτης ποιητής στον Γράμμο το 1949

Τον Ιούνιο του 1949, ο Πωλ Ελυάρ ανεβαίνει στον Γράμμο και παίρνει τον τηλεβόα να απαγγείλει ποιήματα στους αντάρτες. Ο Γάλλος ποιητής βρίσκεται πάντα δίπλα και μέσα στα επαναστατικά κινήματα της εποχής του.