προγράμματα κοινωφελούς εργασίας

Δούλοι και ταυτόχρονα δεσμοφύλακες του ανθρώπινου πόνου: Μισθός έως 619 ευρώ σε ανέργους στα hot spots!

Οι εργαζόμενοι στα νέα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας θα μπορούν να δουλεύουν στα hot spots με μισθούς κατάτι μεγαλύτερους από τα ψίχουλα της κοινωφελούς εργασίας. Το να επιλέγεις έναν από τους πιο απεχθείς τρόπους απασχόλησης που υπάρχει σήμερα είναι, αν μη τι άλλο, συμβολικό της κατάστασης που διαμορφώνεται…