Πρόωροι θάνατοι

Πρόωροι θάνατοι χαρισματικών ανθρώπων

Αν είχε ζήσει ακόμα είκοσι, τριάντα, σαράντα χρόνια, θα μας είχε χαρίσει τόσα πολλά ακόμη, ποιος ξέρει πόσες επαναστάσεις, πόσους δίσκους, πόσα βιβλία, πόσους πίνακες…ω ναι, βέβαια…μήπως διαχωρίζουμε τον άγγελο από το δαίμονα;