Πρώτο Θέμα

Τα κοράκια του Πρώτου Θέματος προσβάλλουν τη μνήμη του Λουκιανού

«To Πρώτο Θέμα δεν το διαβάζω, δεν ανήκω στον πολιτικό χώρο που εκφράζει και το απεχθάνομαι. Δεν θέλω να συνδεθεί η μουσική μου με τη συγκεκριμένη εφημερίδα διότι μου είναι αντιπαθής με όσα έχει κάνει μέχρι τώρα.»