Ρέμπραντ

Ρέμπραντ | Δύο πίνακες

Ο Ρέμπραντ αποτύπωσε την εσωτερικότητα, την πνευματικότητα και τη μοναξιά του ατόμου μέσα σε ένα μεταφυσικό και θρησκευτικό πλαίσιο. Η σύγκρουση με τις συμβατικότητες της εποχής του και το καλλιτεχνικό περιβάλλον όπως και με την αστική «αξιοπρέπεια» τον οδήγησαν σε μια απομόνωση.

Οι ψυχικές διαταραχές στην τέχνη. Η ψυχική ασθένεια μέσα στα έργα μεγάλων ζωγράφων

Η τέχνη, ούσα απαλλαγμένη από κοινωνικές συμβάσεις, αντιμετώπισε την ψυχική ασθένεια ως ένα αποδεκτό κομμάτι της ανθρώπινης ύπαρξης, που πολλές φορές ενίσχυε την δημιουργικότητα.

Οι ψυχικές διαταραχές στην τέχνη. Η ψυχική ασθένεια μέσα στα έργα μεγάλων ζωγράφων

Η τέχνη, ούσα απαλλαγμένη από κοινωνικές συμβάσεις, αντιμετώπισε την ψυχική ασθένεια ως ένα αποδεκτό κομμάτι της ανθρώπινης ύπαρξης, που πολλές φορές ενίσχυε την δημιουργικότητα.