Ριάνα

Άσιμος, Σαββόπουλος και Ριάνα οι νέοι εχθροί της Εκκλησίας

Οι απαγορεύσεις αφορούν το νέο βιβλίο των θρησκευτικών, είναι όμως ενδεικτικές για το πως σκέφτεται η ηγεσία της Εκκλησίας και το πόσο χώρο στην παράνοια είναι διατεθειμένο να δώσει το Υπουργείο Παιδείας.