Ρουμανία

Τα αυγά «Kinder» κρύβουν και «εκπλήξεις» παιδικής εργασίας…

Μέχρι πριν λίγα χρόνια η εργασία παιδιών στα εργασιακά κάτεργα των πολυεθνικών αφορούσαν αποκλειστικά τις χώρες της Ασίας και της Αφρικής. Ο καπιταλισμός όμως… δεν έχει «ταμπού». Πλέον, η παιδική εργασία αφορά και την Ευρώπη και μάλιστα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

«Αποφοίτηση»… με πτυχίο υποταγής

Την «Αποφοίτηση» πρέπει να την αντιμετωπίσουμε ως υπόδειγμα υποκριτικής τέχνης, σκηνοθετικής αρτιότητας και νοηματικής ουσίας, μια πολυπεπίπεδη και επαγωγική μελέτη πάνω στο ζήτημα των δομών και της συντήρησης των εξουσιαστικών σχέσεων.