Στέφανος Σαράφης

Δολοφονία στρατηγού Σαράφη: «(…) Ελειψαν μόνο η υποτέλεια και η κυβέρνησίς της»…

Η τραγική είδηση διαδόθηκε αστραπιαία. Οι εφημερίδες θα τυπώσουν έκτακτα φύλλα και το συλλογικό, πολιτικό «ένστικτο» δεν θα έχει εξαρχής καμία αμφιβολία: Πρόκειται για δολοφονία.

Δολοφονία στρατηγού Σαράφη: «(…) Ελειψαν μόνο η υποτέλεια και η κυβέρνησίς της»…

Η τραγική είδηση διαδόθηκε αστραπιαία. Οι εφημερίδες θα τυπώσουν έκτακτα φύλλα και το συλλογικό, πολιτικό «ένστικτο» δεν θα έχει εξαρχής καμία αμφιβολία: Πρόκειται για δολοφονία.