Σταμάτης Πατρώνης

«Η Πόρνη από Πάνω» : Μια παράσταση για την απώλεια και την ανάκτηση του εαυτού

Μια μικρο-ιστορία που εκθέτει στο κοινό την δυναμική και την διαύγεια που είναι πιθανόν να επέλθει έπειτα από ένα σημείο καμπής και να επαναθεμελιώσει τα όρια της σχέσης μας με τον εαυτό και την πραγματικότητα.