ΣτΕ

ΣτΕ: ” Ποια αρχαία στο Ελληνικό;”

Σύμφωνα με την δικαστική απόφαση, το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων προέβη στις απαραίτητες έρευνες και κατέληξε πως τα κτίρια αυτά δεν διαθέτουν πολιτισμική, ιστορική ή αρχικτεκτονική αξία.