συγκέντρωση αλληλεγγύης

»Μια νίκη των εργαζομένων και των νέων στη Γαλλία, στο κομβικό ζήτημα των εργασιακών σχέσεων και δικαιωμάτων (…), θα είναι νίκη όλων των εργαζομένων στην Ε.Ε./Ευρωζώνης αλλά και ευρύτερα».

Αλληλεγγύη στην γαλλική εργατική τάξη!

»Μια νίκη των εργαζομένων και των νέων στη Γαλλία, στο κομβικό ζήτημα των εργασιακών σχέσεων και δικαιωμάτων (…), θα είναι νίκη όλων των εργαζομένων στην Ε.Ε./Ευρωζώνης αλλά και ευρύτερα».