συλλογικές διαπραγματεύσεις

“Non merci!” Μεγάλη αναταραχή λόγω εργασιακού «Μεσαίωνα»! [Ανταπόκριση, Παρίσι]

Το νομοσχέδιο στοχεύει στη δημιουργία ενός ευέλικτου και πλήρως εκμεταλλεύσιμου εργατικού δυναμικού, στη παράκαμψη των συλλογικών διαπραγματεύσεων και συμφωνιών προς όφελος ιδιωτικών συμφωνιών μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου και στην πλήρη εφαρμογή των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων.