συνεργείο καθαριότητας

Εννιά μέρες στο συνεργείο

“Είμαι ένας ενοικιαζόμενος εργάτης καθαριότητας. Είμαι υποχρεωμένος στο εξής να εργαστώ όπου μου ζητηθεί. Να εκτελώ όποια εργασία απαιτούν οι ανάγκες της επιχείρησης… Είμαι νέος, θα μάθω…”