Συνθήκη του Κάρλοβιτς

Σκαλίζοντας τα γεγονότα | 26 Ιανουαρίου

26 Ιανουαρίου 1945: Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: ο Κόκκινος Στρατός αρχίζει να περικυκλώνει τη γερμανική Τέταρτη Στρατιά στην Ανατολική Πρωσία, γεγονός που θα καταλήξει στην καταστροφή της 4ης Στρατιάς δύο μήνες αργότερα.