Συντονιστικού Αγώνα Εργαζομένων στην Κοινωφελή Εργασία και Συμβασιούχων Αττικής