Συντονιστικό Αγώνα Εργαζομένων στην Κοινωφελή Εργασία

Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας: Ο Δούρειος Ίππος της ελαστικής και προσωρινής εργασίας

Κατανοούμε, για άλλη μία φορά, ότι η “Ευρώπη των λαών” λειτουργεί ως Δούρειος Ίππος. Μέσα από την “ευγενική” χορηγία κάποιων θέσεων, φέρνει τελικά με τον πιο ωμό τρόπο τον καινούργιο τύπο ελαστικής και προσωρινής εργασίας καθολικά.