Σωματείο Εργαζόμενων στην εταιρεία Πλαίσιο Νομού Αττικής