Σόμερσετ Μωμ

Σόμερσετ Μωμ: «Χονολουλού και άλλα διηγήματα»

Η επιτήδευση δεν χωρά στη λογοτεχνία, αυτή είναι η θέση του Μωμ. Η απλότητα αρκεί για να αναδείξει το όποιο συγγραφικό ταλέντο, την προσωπικότητα των ηρώων και την ομορφιά του μυθοπλαστικού τοπίου.