τέχνη

Αριστερό και δεξιό. Με αφορμή την ταινία Anaparastasis, του Κωστή Ζουλιάτη

Τι είναι Πολιτική, αν όχι η πραγμάτευση με τα όρια της ανθρώπινης δραστηριότητας; Και τι είναι η Αριστερά, αν όχι η προσπάθεια διεύρυνσης και κατάλυσης των ορίων αυτών; Κι εδώ κάπου έρχεται η Τέχνη. Ως δραστηριότητα που πραγματεύεται και -ενίοτε διευρύνει- τον ίδιο τον άνθρωπο.