Τζίνμου

Σκαλίζοντας τα γεγονότα | 11 Φεβρουαρίου

1826: Ιδρύεται το Πανεπιστημιακό Κολέγιο Λονδίνου, 1929: Υπογράφεται η Συνθήκη του Λατεράνου, 660 π.Χ.: Παραδοσιακή ημερομηνία ίδρυσης της Ιαπωνίας