Τράπεζα της Ελλάδος

Σκαλίζοντας τα γεγονότα | 14 Μαϊου

1948: Το Ισραήλ ανακηρύσσεται ανεξάρτητο κράτος και εγκαθίσταται προσωρινή κυβέρνηση.

Κρατική λεηλασία στα αποθεματικά των νοσοκομείων

Η λεηλασία αυτή στην, ήδη χτυπημένη αγρίως από τα μνημόνια, δημόσια Υγεία, έρχεται την ώρα που εοιμάζεται να ψηφιστεί η νέα επίθεση σε ό,τι έχει απομείνει από κάθε έννοια κοινωνικής ασφάλισης.