τρένο Αθήνα – Χαλκίδα

«Εισιτήριο» στον καθημερινό φασισμό

Απέναντι στις τραγικές, για την συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας, συνέπειες της κλιμάκωσης και εμβάθυνσης της συστημικής κρίσης, το κράτος και οι οργανισμοί του, οι οποίοι όλο και περισσότερο λειτουργούν με αμιγώς αγοραία κριτήρια, απαντούν με όρους καταστολής.