Υπουργειο Εργασίας

Πληρώθηκες; Το αφεντικό έχει άλλη άποψη και την επιβάλλει με μπράβους!

Όπως εξηγεί ο Σύλλογος Ιδιωτικών Υπαλλήλων, η πρακτική αυτή έρχεται να αντικαταστήσει το παλιότερο «κόλπο», κατά το οποίο οι εργοδότες ανάγκαζαν τους εργαζόμενους να υπογράφουν εξοφλητικές αποδείξεις με ποσά μεγαλύτερα από εκείνα που εισέπρατταν ως μισθό.

Κατασκήνωσαν στο Υπουργείο Εργασίας οι εργαζομένοι στα πεντάμηνα

Απαιτούμε με τον αγώνα μας ανοιχτά και μέχρι τέλους να καταργηθούν τώρα τα άθλια προγράμματα του μισού μισθού, της δουλειάς για λίγο, των εργατικών ατυχημάτων και του εργασιακού μεσαίωνα. Ίση αμοιβή για ίση εργασία, με πλήρη εργασιακά δικαιώματα!