φοιτητικός σύλλογος

Οι φοιτητές Ιατρικής ζητούν να μπούνε στην μάχη με απόφαση των συλλόγων τους

Οι φοιτητές Ιατρικής μετά από πρωτοβουλία της Πανσπουδαστικής Κίνησης Συνεργασίας και μέσα από αποφάσεις των συλλόγων τους ζητούν να πάρουν ενεργά μέρος στον αγώνα, δίπλα στους νοσοκομειακούς γιατρούς.