χώρος

Ορίζοντας, τόπος αλλόκοτος | NOTUS studio | 14.03

Σώματα που άλλοτε ασφυκτιούν και άλλοτε απελευθερώνονται, χώροι κλειστοί περιχαρακωμένοι, όρια που άλλοτε κλειδώνουν και βαθαίνουν και άλλοτε ξεχειλώνουν και χάνονται, κανονικότητες που συνθλίβουν τη βούληση και την επιθυμία, η ανατροπή που γίνεται ανάγκη μετά την αλλοτρίωση… Η ζωή μια συνθήκη που βιώνεται σωματοποιημένα… μια συνθήκη που νοείται και πέρα από τον ορίζοντα.

“Χώρος” και Χρυσή Αυγή:η απόπειρα αποκρυστάλλωσης ενός νέου κοινωνικού βιόκοσμου

Η δοσμένη εξουσιαστική τροπικότητα του νεοναζιστικού μορφώματος διαμεσολαβεί και αντανακλά την ανάγκη σταθεροποίησης και εγκιβώτισης των δικών της πεδίων και διακυβευμάτων λειτουργίας, διεύρυνσης και δράσης. Η Χρυσή Αυγή επιχειρεί να συγκροτήσει το δικό της “κοινωνικό” βιόκοσμο.