Documents of Breathing

Documents of Breathing-Μια συνομιλία με το φάντασμα της Ιστορίας που πλανιέται

“Ανασύνθεση του παρελθόντος δεν σημαίνει αναγνώρισή του «με τον τρόπο που υπήρξε πραγματικά». Σημαίνει το άρπαγμα μιας μνήμης καθώς αστράφτει σε μια στιγμή κινδύνου.” (Θέσεις…