Pedro Juan Gutierrez

Pedro Juan Gutierrez: «Βρόμικη σάρκα»

Η «Βρόμικη σάρκα» σαν να θέλει να μας δείξει ότι ο Κάφκα είχε δίκιο όταν έλεγε πως «κάθε επανάσταση εξατμίζεται και αφήνει ένα κατακάθι γραφειοκρατίας». Ο Κουβανός συγγραφέας βάζει τη σάρκα απέναντι στη σάρκα και όσο πιο βρόμικη, τόσο πιο καθαρή, επαναστατική.